Vedtægtsregulativ

Vedtægtsregulativ
for
Sognegården
Storvorde – Sejlflod
Aalborg Kommune
Aalborg stift, Aalborg Østre provsti


Sognegårdens ledelse
Sognegården Tofthøjvej 37, 9280 Storvorde administreres og bestyres af Storvorde og Sejlflods menighedsråd i fællesskab.
Beslutninger vedrørende Sognegården træffes på fællesmøde jf. menighedsrådsloven § 22 stk. 5.
Sognegårdens daglige drift varetages af den ansatte vært under ansvar over for præste- og sognegårdsudvalget.
Præste- og sognegårdsudvalget fører tilsyn med Sognegårdens drift og vedligeholdelse.
Klager over Sognegårdens drift rettes til præste- og sognegårdsudvalget.

Generelle bestemmelser
Sognegården er primært til brug for Storvorde og Sejlflod sognes aktiviteter.
Såfremt Sognegården er ledig, kan den stilles til rådighed for offentlige arrangementer og møder i folkekirkeligt regi.
Andre offentlige arrangementer skal forelægges præste- og sognegårdsudvalget. Til disse offentlige arrangementer må der ikke tilberedes mad i køkkenet, men anrettes mad.
Sognegården kan ikke stilles til rådighed for private sammenkomster i øvrigt.
I administrationsfløjen er det kun kirkernes præster, ansatte og menighedsrådene, der kan benytte kontorfaciliteterne.
Reservation af lokaler sker ved henvendelse til værten. Lokalerne kan anvendes alle ugens dage i tidsrummet 08.00 - 22.00.
Sognegårdens AV-udstyr må anvendes efter forudgående instruktion af værten.

Daglig drift
Den daglige drift varetages af værten og evt. medhjælpere, der sørger for klargøring af lokalerne.
o Bordopstiling, borddækning og servering
o Bestilling af mad og drikkevarer
o Afrydning og oprydning
o Rengøring


Revideret den 10. juni 2021