Fødsel

Det er jordemoderen der foretager registreringen af fødslen direkte til det sogn, hvor I bor. I skal derfor ikke foretage jer noget i denne forbindelse. Hvis fødslen er foregået uden en jordmoders tilstedeværelse, så skal I selv anmelde fødslen på borger.dk .

Hvis I er fritaget for kravet om digital selvbetjening kan I som alternativ benytte en blanket på papir. Konktakt da kirkekontoret.