Indsamlinger

Menighedsrådet samler ind til følgende velgørende organisationer

Nytårskollekt 1. januar
Det Danske Bibelselskab 

Bibelselskabet er en almennyttig, kirkelig institution, hvis formål er at udgive Bibelen og bibelsk materiale og at fremme bibelbrug. Bibelselskabet støtter også internationalt bibelarbejde. 

Påskekollekt
KFUM & KFUK 

Pinsekollekt
Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælp har sine rødder i den danske folkekirke og arbejder ud fra et kristent menneskesyn med respekt for ethvert menneskes rettigheder og alle menneskers lige værd.

Høstgudstjeneste
Kirkens Korshær &
Kofoeds Skole

Kirkens Korshær er en hjælpeorganisation, der med udgangspunkt i folkekirkelige værdier udfører socialt arbejde i Danmark med udsatte mennesker.

Læs mere

Siden 1928 har Kofoeds Skole eksisteret som et sted, hvor arbejdsledige og socialt udsatte mennesker kan få støtte og tilbuddet om en aktiv hverdag.

Læs mere