Faderskab

Hvis I ikke er gift

Skal I seneste 28 dage efter barnets fødsel indsende en OA(Omsorgs- og ansvarserklæring) på borger.dk. OA-erklæringen bruges i det tilfælde hvor I ønsker fælles forældremyndighed over barnet. Hvis erklæringen ikke er modtaget ved fristens udløb, så videresendes sagen til Familieretshuset.

Hvis I er fritaget for kravet om digital selvbetjening kan I som alternativ benytte en udskriftsvenlig blanket
HUSK venligst! Der skal to vitterlighedsvidners underskrift på attesten, før den er gyldig.

 

Hvis I er gift

Registreres moderens ægtemand som far til barnet, medmindre andet oplyses.