Dåb

Anmodning om barnedåb

Ønsker I som forældre at planlægge barnedåb, kan i som udgangspunkt starte når barnet er født og har fået et cpr-nummer. I den aktuelle gudstjenesteliste  kan I se, hvornår der er gudstjeneneste. Ring eller mail til kirkekontoret, og spørg om det er muligt med dåb til den gudstjeneste, som I ønsker. Der tages forbehold for, at den ønskede gudstjeneste allerede kan være fuldt booket med dåb. Det kan derfor være en god idé at have et alternativt ønske klar.

Når der er aftalt en dåbsdato, modtager forældrene en bekræftelse med dato og kirke. 

Herefter skal I som forældre sende følgende til Storvorde Sogn* via sikker formularbarnets cpr.nr., barnets fulde navn,  samt fulde navn og adresser på fadderne. (*Dette gælder også selvom dåben skal finde sted i Sejlflod Kirke)

Endelig kontakter I præsten, som skal døbe jeres barn, for at aftale dåbssamtale.

Vejledning

Dåbsdag
Alle dåb foregår som udgangspunkt i forbindelse med gudstjenesterne i kirkerne på søn- og helligdage, samt ved planlagte dåbsgudstjenester, der finder sted lørdage.

Navn
Et barn skal være navngivet eller navngives ved dåb inden det er 6 måneder. Er du i tvivl om et navn er godkendt, kan du læse mere om navne og navneregler ved Familieretshuset .

Faddere
Et barn skal have mindst 2 og højst 5 faddere. Fadderne skal være døbt i et kristent trossamfund, de må ikke have tilsluttet sig et ikke-kristent trossamfund, og de skal hvære over konfirmationsalderen. Fadderne skrives ind i den elektroniske kirkebog med fulde navn og adresse.

Salmer
Kirkerne har to faste dåbssalmer: 448, Fyldt af glæde over livets under (melodi: Egil Hovland) . Samt salme 674, Sov sødt, barnlille - vers 2 og 7 .

Fotografering
Der må kun være én fotograf pr. barn i kirken. Der må ikke tages billeder ud i kirkerummet, eller af kirkens personale - bortset fra præsten.

Konfirmanddåb
Før du kan blive konfirmeret skal du døbes. Du kan godt deltage i konfirmandforberedelse selvom du endnu ikke er døbt. Dåben aftales med præsten, og finder sted før konfirmationen.

Voksendåb
Ønsker du at indtræde i folkekirken, skal du døbes. Denne handling aftales med præsten. I stedet for faddere skal du vælge to dåbsvidner.
Har du tidligere været medlem af folkekirken, skal du ikke døbes igen.

 

Hjemmeside om dåben
Find flere oplysninger om dåben, dens historie og betydning. Læs om 31-årige Kærne og 58-årige Steen, der blev voksendøbt. Find siden her: https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab