Præsterækken

Jens Povelsen
Provst i Herredet

Thomas Brynch/Brunch

Peter Hauriis/Hauris

Niels Pedersen
Død 1604

Jørgen Lauritzen Ferslev
Død 1611

Christen Nielsen
Provst i Herredet, død 1640

Christen Christensen Worde
Død 1677

Christen Christensen Worde
Død 1684

Arent Arentzen
Død 1685

Mathias Anchersen Mohr
Død 7. februar 1728

Christen Andersen Hortulan
Død 18. august 1733

Enoch Lauritzen Dalin
Provst i Herredet 1738, afgået 1751

Jens Anchersøn Anchersen
Kaldet 1751, død 1779

Rasmus Jørgen Giessing
Kaldet 1780, død 1798

Rudolph Frederik Lassen
Død 1811

Johan Hieronymus Hoff
Død 1824

Fra 1825 – 1893 blev Storvorde og Sejlflod sogne adskilt og ført til hhv. Romdrup-Klarup og Gudum-Lillevorde. Fra 1893 blev de to sogne samlet igen i ét pastorat. Imellemtiden kom den første kommunal lov som indførte sognekommuner. Da Storvorde og Sejlflod var adskilt på det tidspunkt blev de hver deres sognekommune frem til den næste kommunallov i 1970, da Sejlflod Storkommune blev dannet.

Hans Peter Pontoppidan
Udnævnt 11. november 1893, forflyttet 1899 til Ollerup-Kirkeby på Fyn.

Jens Andreas Nielsen Kjær
Udnævnt 10. maj 1899, forflyttet 1906 til Vraa-Emb.

Nikolai Jens Albert Nikolaisen
Udnævnt 28. april 1906, afskediget 1937.

Kresten Søren Gunnar Sloth
Udnævnt 8. januar 1938, forflyttet 1943 til Havdrup-Solrød i Roskilde Stift.

Aage Clausen
Udnævnt 21. september 1943, forflyttet 1951 til Stubbekøbing-Maglebrønde i Lolland-Falsters Stift.

Arne Christian Klostergaard Andersen
Udnævnt 22. april 1952, indsat 15. juni 1952, forflyttet 1960 til Augustenborg.

Christian Sørensen
Udnævnt 25. oktober 1960, indsat 13. november 1960, ansat som sognepræst ved Viborg Søndre Sogn (Sortebrødre Sogn) 16. juli 1967.

Arne Bidstrup
Udnævnt 20. maj 1968, indsat 16. juni 1968, afskediget 28. februar 1975.

Hans Peter Waage Beck
Konstitueret sognepræst under Arne Bidstrups orlov 1. oktober 1973 – 28. februar 1975. Herefter i vakanceperioden frem til 14. september 1975.

Ove Paulsen
Udnævnt 1. september 1975, indsat 14. september 1975, afskediget med pension 1. september 2008.

Niels Christian Scheel Lassen
Udnævnt 15. december 2008, indsat 21. december 2008. Ansat som provst over Hjørring Søndre Provsti og kirkebogsførende sognepræst ved Sct. Catharinæ Sogn 1. juni 2022.

Theresa Lundquist French

Udnævnt 1. december 2022, indsat 20. november 2022. Konstituerende i vakanceperioden fra 15. august til 30. november 2022.Kilde: Liber Daticus (skrevet af Hans Peter Pontoppidan ff).

Foto: Søren Meng Sørensen.