Konfirmation

Indskrivning af konfirmander, skoleåret 2023/2024

Vi byder velkommen til de nye konfirmander ved en festlig gudstjeneste søndag den 27. august 2023 kl. 10.30 i Storvorde Kirke. Efter gudstjenesten orienterer sognepræst Theresa Lundquist French om det at være konfirmand. Konfirmanderne skal medbringe udfyldt tilmeldingsblanket og kopi af dåbsattest. Blanketten udleveres på skolen før sommerferien eller kan hentes her:

Indskrivningsblanket til konfirmation i 2024

Første mødedag for konfirmanderne er i uge 36. Den ugentlige mødedag vil fremgå af skoleskemaet. Kan man ikke komme til konfirmandindskrivningen, er det vigtigt at tage kontakt til sognepræst Theresa Lundquist French (tlf@km.dk eller 98318470/25615179). 

Konfirmationsdatoer:

2024
7.a - Søndag den 21. april
7.b - Søndag den 28. april

2025
7.a - Søndag den 11. maj
7.b - Søndag den 18. maj

2026
7.a - Søndag den 26. april
7.c - Lørdag den 2. maj
7.b - Søndag den 3. maj

Fra 2027 og derefter:
7.a konfirmeres første søndag i maj
7.b konfirmeres anden søndag i maj
Evt. c-klasse konfirmeres på lørdagen mellem de to ovenstående søndage