Børne- og spirekor

Kom og syng med i Storvorde og Sejlflod kirkers spire- eller børnekor. 

Øvetidspunkter indtil sommerferien 2024:

Spirekor: kl. 14.20 - 14.50 (0. - 2. klasse)

Børnekor: kl. 14.55 - 15.30 (3. klasse og op efter)

Øvetidspunkter efter sommerferien 2024:

Spirekor: kl. 14.20 - 14.50 (0. - 1. klasse)

Børnekor: kl. 14.55 - 15. 30 (2. klasse og opefter)

Nærmere dato for opstart efter sommerferien følger. Bemærk fordelingen af klassetrin, som er lidt anderledes efter ferien.


Venlig hilsen
Birgitte Søndergaard
(mail: birgis3@gmail.com, mobil 20444306)