Børne- og spirekor

Kom og syng med i Storvorde og Sejlflod kirkers spire- eller børnekor. 

• Spirekor øver tirsdage kl. 14.20-14.50 (børnehavekl. - 2. klasse)

• Børnekor øver tirsdage kl. 14.55-15.40(3. klasse og op)

Vi øver i Sognegården, Storvorde. Det er gratis at være med i korerne.

Korleder er organist Birgitte Søndergaard (mail: birgis3@gmail.com eller mobil 20444306)