Ind- og udmeldelse af Folkekirken

Indmeldelse

- Indmeldelse foregår ved enten skriftlig eller telefonisk henvendelse til sognepræsten

- Ved genindmeldelse skal du ikke døbes.

Udmeldelse

- Udmeldelse foregår ved, at du henvender dig til songepræsten. Dette kan foregå enten ved at sende en mail/alm. brev. Eller du kan henvende dig personligt. Hvis du ønsker en samtale med præsten, kan dette naturligvis også lade sig gøre.

Læs mere om medlemskab af folkekirken her .