Sogneaftner

Der arrangeres sogneaftner om folkelige, eksistentielle og kirkelige emner. De kan ses i kalenderen. De foregår i Sognegården en hverdagsaften kl. 19.00. Det er fri entré, med gratis kaffe og kage.