Dåb

Bestilling
Ring eller mail til sognepræst Niels Lassen og angiv venligst i hvilken kirke, hvor dåben skal foregå. Du kan evt. finde et passende tidspunkt i den aktuelle gudstjenesteliste.

Dåbssamtale
Aftales med sognepræsten, der kan kontaktes på mail eller via sikker formular.

Navn
Et barn skal have et navn inden det bliver 6 måneder. Er du i tvivl om et navn, kan du læse mere om navne og navneregler på borger.dk.

Faddere
Et barn skal have mindst 2 og højst 5 faddere. Fadderne skal være døbt med den kristne dåb, de må ikke have tilsluttet sig et ikke-kristent trossamfund, og de skal have nået konfirmationsalderen. Mindst to skal være myndige. Fadderne skrives ind i den elektroniske kirkebog med navn og adresse.

Dåbsdag
Alle dåb foregår som udgangspunkt i forbindelse med gudstjenesterne i kirkerne på søn- og helligdage. Eneste undtagelse er de dåb som foregår i forbindelse med bryllupper og lørdagsdåb .

Kirkerne har to faste dåbssalmer: 448 Fyldt af glæde over livets under (melodi: Egil Hovland). Samt salme 674 Sov sødt, barnlille  – vers 2 og 7.

Mulighed for lørdagsdåb
I bunden af siden kan du se, hvornår vi næste gang har dåb en lørdag. Dåbsgudstjeneste bliver kun gennemført, såfremt der er tilmelding.

Fotografering
Der må kun være én fotograf pr. barn i kirken. Der må ikke tages billeder ud i kirkerummet!

Folkekirkens Dåbshilsen
Hvert barn, der bliver døbt i en af kirkerne, får en dåbspakke med forskelligt materiale om denne begivenhed eller en børnebibel. I pakken er der en dåbsplakat, en CD+sanghæfte med titlen: “Solen begynder at gløde”, et trækors udført i oliventræ, en billedbog, en forældrevejledning, magasinet “Immanuel”, en hilsen til faddere og en hilsen til barnets bedsteforældre.

Voksendåb
Ønsker du at indtræde i folkekirken, skal du gennemgå en voksendåb. Denne handling aftales særskilt med præsten. I stedet for faddere skal du vælge to dåbsvidner.

Har du tidligere været medlem af folkekirken, skal du ikke døbes igen.

Dåb af større børn/kommende konfirmander
Oftest er det børn i 12-14 års alderen som ønsker at blive døbt. Børnene i denne aldersgruppe skal ikke gennemgå særskilt kristen lærdom, da de i forvejen går til konfirmationsforberedelse. Dåben skal ske inden barnet konfirmeres, idet konfirmationen skal bekræfte dåben.
Der skal vælges 2-5 faddere ifm. dåben.

Hjemmeside om dåben
Find flere oplysninger om dåben, dens historie og betydning. Læs om 31-årige Kærne og 58-årige Steen, der blev voksendøbt.

Find siden her: https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab

 

Dåbsgudstjeneste

Der er ingen begivenheder.