Konfirmandaftner

Der arrangeres i løbet af skoleåret flere konfirmanaftner. De foregår en hverdagsaften, og konfirmander og forældre indbydes.